top of page

Kjøpsvilkår

1. Allment

1.1 Disse allmenne vilkårene («Vilkårene») gjelder når du som forbruker («Du») foretar en bestilling via www.Kreativesuperhelter.no og dertil hørende sider, («Nettstedet»). Avtale inngås mellom deg og Kreative Superhelter DA, organisasjonsnummer 930153869 («Kreative Superhelter»). Utførlige kontaktopplysninger og øvrig informasjon om Kreative Superhelter fremgår på Nettstedet. Vilkårene er kun anvendelige for deg som forbruker og som foretar bestillinger via Nettstedet. 
1.2 For å kunne bestille på Nettstedet må Du ha fylt 18 år. Kreative Superhelter aksepterer, etter Norsk lov, ikke kredittkjøp til personer under 18 år. Kreative Superhelter forbeholder seg retten til i enkelttilfeller å nekte eller endre din bestilling (for eksempel dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger og/eller har betalingsanmerkninger). 
1.3 Kreative Superhelter reserverer seg for at varen er utsolgt, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettstedet, for eksempel feil i produktbeskrivelse eller teknisk spesifikasjon, feilaktige priser samt prisjusteringer (slik som endrede priser fra leverandører eller valutaendringer) eller feilaktig informasjon angående om en vare fins på lager. Kreative Superhelter har rett til å korrigere slike eventuelle feil og endre eller oppdatere informasjonen når som helst. Dersom feilaktig pris har blitt oppgitt for en vare som du har bestilt, kommer Kreative Superhelter naturligvis å meddele deg om dette og vente på din godkjennelse av den korrigerte prisen før Kreative Superhelter fortsetter med bestillingen. All bildeinformasjon på Nettstedet skal utelukkende ses som illustrasjoner. Slike illustrasjoner kan ikke garantere varens eksakte utseende. Kreative Superhelter tar ikke ansvar for informasjon på Nettstedet som kommer fra en tredjepart. 
1.4 Nettstedet samt alt innholdet på Nettstedet, eies av Kreative Superhelter DA eller våre lisensgivere. Informasjonen er beskyttet gjennom blant annet immaterialrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om varer, tjenester og annet innhold ikke kan kopieres eller brukes uten skriftlig godkjennelse fra Kreative Superhelter DA.

2. Avtale og bestilling

2.1 For å kunne foreta et kjøp via Nettstedet, må Du akseptere Vilkårene. Ved å akseptere Vilkårene, forplikter Du deg til å følge Vikårene i sin helhet, samt godkjenner at Du har lest gjennom informasjonen om personopplysninger og samtykket i bruken av personopplysningene og cookies etter Kreative Superhelters personvernpolicy, se her.(husk å legge inn link til coockies og personværnpolicy) 
2.2 En avtale om kjøp inngås først når Kreative Superhelter har bekreftet din bestilling og du har mottatt ordrebekreftelse fra Kreative Superhelter på e-post. Kreative Superhelter oppfordrer deg til å ta vare på denne ordrebekreftelsen for eventuell kontakt med Kreative Superhelters kundetjeneste. Du kan tilbakekalle bestillingen inntil den er bekreftet av Kreative Superhelter. Dersom bestillingen tilbakekalles, kommer Kreative Superhelter til å betale tilbake alle eventuelle betalinger som Du eller dine betalings- eller kredittkortselskap har foretatt vedrørende bestillingen.

3. Kundeopplysninger m.m.

3.1 Når Du registrerer brukerkontoen din og/eller skal gjennomføre en bestilling, kommer Du til å bli bedt om å oppgi visse personopplysninger. Du bekrefter at de opplysningene som Du fyller inn er korrekte og fullstendige samt står til ansvar for feilaktig oppgitte opplysninger. Informasjon om Kreative Superhelters behandling av personopplysninger fins i Kreative Superhelters personvernpolicy. 
3.2 Du påtar deg å sørge for at ingen andre kan bruke dine innloggingsopplysninger. Du må ikke avsløre brukernavn og passord for noen uvedkommende og må sørge for at dokumenter med opplysninger om brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til informasjonen. Du må omgående melde fra til Kreative Superhelter dersom det kan mistenkes at uvedkommende har fått tilgang til passordet ditt. Du står ansvarlig for alle kjøp som er gjort med dine innloggingsopplysninger dersom Du ikke melder fra til Kreative Superhelter om dine mistanker. 
3.3 Dersom Kreative Superhelter mistenker at Du misbruker brukerkontoen din eller innloggingsopplysningene dine eller på annen måte bryter Vilkårene, har Kreative Superhelter rett til å sperre tilgangen din. Kreative Superhelter har også rett til å tildele deg nye innloggingsopplysninger.

4. Priser, avgifter og betaling

4.1 Ved bestilling via Nettstedet gjelder de prisene som oppgis på Nettstedet. Priser angis i norske kroner og er inklusive moms. Prisene inkluderer ikke betalings- og fraktavgifter, som oppgis separat. 
4.2 Du kan betale på de måtene som oppgis på Nettstedet. Les mer om våre betalingsmåter på Nettstedet her(LEGG TIL LINK MED BETALINGSMÅTER). Kreative Superhelter har rett til å ta betalt allerede i forbindelse med bestillingen, dersom ikke fakturabetaling eller en annen lignende betalingsmåte er valgt av deg og godkjent av Kreative Superhelter. Ved fakturabetaling eller delbetaling kan Kreative Superhelter eller Kreative Superhelters samarbeidspartnere komme til å foreta en kredittsjekk. Du kommer i et slikt tilfelle til å bli opplyst om dette. Kreative Superhelter forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter, alternativt endre betalingsmåte dersom det som du har valgt av en eller annen grunn ikke fungerer ved tidspunktet for kjøpet. Observer at eventuelle begrensninger for betalingsalternativer oppgis på Nettstedet.

5. Kampanjer og tilbud

Kreative Superhelter kan fra tid til annen tilby kampanjer på Nettstedet som kan ha mer fordelaktige vilkår enn det som fremgår av disse Vilkårene, f.eks. angående betaling eller forlenget angrerett. Disse mer fordelaktige vilkårene gjelder så lenge kampanjen er aktiv og for de spesifikke varene som angis av Kreative Superhelter i forbindelse med kampanjen. Kreative Superhelter forbeholder seg retten til når som helst å tilbakekalle slike kampanjer. Ved avslutning eller tilbakekalling av en kampanje gjelder disse Vilkårene uten endringer. Tilbud på spesifikke varer på Nettstedet gjelder for en begrenset periode og så lenge lageret rekker.

6. Levering og transport

6.1

 Produkter som er på lager, leveres vanligvis i løpet av det antall virkedager som er oppgitt på nettstedet. Med mindre annet er avtalt (for eksempel ved forhåndsbestilling av produkter som ikke er på lager), mottar du varene senest 30 virkedager etter at Kreative Superhelter har bekreftet bestillingen skriftlig i form av bestillingsbekreftelsen. Hvis du ikke har mottatt varene innen den tiden som er angitt, må du kontakte kundeservice senest 30 virkedager etter at du bestilte dem. 
6.2 Den forventede leveringstiden av varen fremgår av ordrebekreftelsen, i kassen og/eller på den aktuelle varesiden på Nettstedet. Dersom ikke noe annet særskilt er blitt avtalt og en leveranse tar mer enn 30 arbeidsdager, og dette ikke skyldes deg som kunde, har du rett til å heve kjøpet.

7. Angrerett

7.1 Ved kjøp av varer på Nettstedet gjelder alltid 90 dagers angrerett. Dette innebærer at Du har rett til å angre på kjøpet ditt ved å melde fra til Kreative Superhelter om dette innen 90 dager etter at Du eller din representant har tatt imot den bestilte varen (angrefristen). Angrerett eller bytterett gjelder ikke for personlige plakater, siden de tilpasses og trykkes på bestilling. Varene skal returneres i samme tilstand som de var når du mottok pakken. Hvis varen tydelig har blitt brukt, har Kreative Superhelter rett til å trekke det fra tilbakebetalingen. 
7.2 Dersom du ønsker å angre på kjøpet skal Du, innen angrefristen er utløpt, sende en klar og tydelig beskjed til Kreative Superhelter på den måten som angis her. Du skal oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, fakturanummer og navn på varen i beskjeden. 
7.3 Ved å benytte deg av angreretten betaler Du returfrakten og står til ansvar for varens forfatning etter at Du har mottatt varen samt under returfrakten. Varen skal sendes i retur innen 30 dager regnet fra den datoen meldingen om benyttelse av angreretten ble gitt til Kreative Superhelter. Varen skal sendes godt innpakket, i fin forfatning og i originalesken. Returer skal foretas til Kreative Superhelter etter de metodene og anvisningene som angis på Nettstedet, du finner disse her.(LEGG VED LINK) 
7.4 Når Du angrer på kjøpet ditt betaler Kreative Superhelter tilbake det beløpet som Du har betalt for varen, inkludert leveringskostnader. Unntak gjelder for eventuelle ekstra leveringskostnader som følge av at Du har valgt en annen leveransemåte enn den standardleveransen som Kreative Superhelter tilbyr. Ved retur av deler av ordren tilbakebetales ikke leveringskostnaden. På det beløpet som skal tilbakebetales har Kreative Superhelter rett til å trekke fra en sum som tilsvarer varens verdireduksjon sammenlignet med varens opprinnelige verdi, dersom og i den grad en slik verdireduksjon skyldes at Du har håndtert varen i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastslå varens egenskaper eller funksjon. 
7.5 Kreative Superhelter betaler snarest tilbake beløpet, dog senest innen 14 dager fra og med den datoen Kreative Superhelter mottok din beskjed om at du benytter deg av angreretten. Kreative Superhelter kan likevel vente med tilbakebetalingen til Kreative Superhelter har mottatt varen eller Du har vist at varen er sendt tilbake, f.eks. med en innleveringskvittering. Tilbakebetalingen kommer til å skje til deg via det betalingsalternativet som Du valgte, forutsatt at ikke noe annet er avtalt eller at det fins hindringer for en slik tilbakebetaling.

8. Garanti og reklamasjon

8.1 Visse av varer kan omfattes av garanti. Informasjon om eventuell garantitid og særskilte garantivilkår for de respektive varene fins på Nettstedet eller i disse Vilkårene. Garanti for varer dekker kun opprinnelige fabrikasjonsfeil, og dermed ikke feil som oppstår ved eller etter en egen endring av varens funksjon eller utseende, slik om ombygging, oppgradering eller annen konfigurering av varen. Din ordrebekreftelse gjelder som garantibevis. 8.2 Når en reklamert vare et returnert og reklamasjonen godkjent, kommer Kreative Superhelter til å kompensere deg i overensstemmelse med gjeldende kjøpslover. Kreative Superhelter streber etter at dette skal skje innen 14 dager fra det tidspunktet Kreative Superhelter mottok reklamasjonen, men det kan ta lengre tid avhengig av varens art. Kreative Superhelter forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke er feilaktig i henhold til gjeldende kjøpslover. 
8.3 Kreative Superhelters garanti dekker ikke problemer eller skader som skyldes:
• ytre omstendigheter, for eksempel tap, tyveri elle brann, eller skader som skyldes vann eller andre væsker
• feil bruk eller uforsiktighet, for eksempel rifter, bulker, skader, at produktet har blitt mistet i bakken og så videre
• estetiske endringer som skyldes normal slitasje, for eksempel mindre riper, slitasje i materialet, maling som flasser og så videre
• uhell eller forsøk på å reparere eller modifisere produktet som ikke ble utført av Kreative Superhelter
Hvis du ikke følger vedlikeholds instruksjonene, vil ikke garantien være gyldig. Denne garantien verken begrenser eller erstatter gunstigere vilkår som definert i lovverket.

9. Force majeure

Kreative Superhelter påtar seg ikke ansvar for forsinkelser forårsakes av omstendigheter som Kreative Superhelter ikke har kunnet råde over, slik som allmenn arbeidskonflikt, ekstreme værforhold, krig, brann, lynnedslag, terrorangrep, endret myndighetsbestemmelse, tekniske problemer, feil med elektrisk forbindelse, telefon- eller dataforbindelse eller annen kommunikasjon, samt feil eller forsinkelser i tjenester fra underleverandør på grunn av de omstendighetene som er angitt. Disse omstendighetene skal utgjøre fritaksgrunner som medfører fritak fra skade-erstating og andre sanksjoner. Dersom en slik situasjon skulle oppstå, informerer Kreative Superhelter deg delvis i begynnelsen og delvis på slutten av tiden for den aktuelle situasjonen. Har omstendighetene vart lenger enn to måneder, har både Du og Kretaive Superhelter rett til å heve kjøpet med umiddelbar virkning.

10. Endringer av vilkårene

Kreative Superhelter forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse Vilkårene når som helst. Alle endringer av disse Vilkårene kommer til å publiseres på Nettstedet. Endringer gjelder fra det tidspunktet Du har akseptert Vilkårene (i forbindelse med et nytt kjøp eller ved besøk på Nettstedet), alternativt 30 dager etter at Kreative Superhelter har informert deg om endringene. Kreative Superhelter anbefaler likevel at Du holder deg oppdatert på Nettstedet regelmessig slik at du er klar over eventuelle endringer av Vilkårene.

11. Ugyldighet

Dersom en kompetent domstol, myndighet eller voldgiftsrett skulle komme frem til at en bestemmelse i disse Vilkårene er ugyldig eller ikke tvangskraftig, skal bestemmelsen det gjelder og alle øvrige bestemmelser være gjeldende og tvangskraftige i den utstrekning som anvendelig lov tillater. De bestemmelser som er blitt erklært ugyldige eller som ikke kan håndheves kommer til å bli erstattet av relevante juridiske veiledninger og råd

12. Anvendelig lov og tvist

12.1

 Enhver tvist som måtte oppstå skal søkes løst i minnelighet ved drøftelser med Kreative Superhelter kundetjeneste. Dersom minnelig løsning ikke kan oppnås, skal Kreative Superhelter etterleve beslutningene fra Forbrukertvistutvalget eller tilsvarende myndighet i andre europeiske land. 
12.2 En eventuell tvist hva gjelder tolkningen eller anvendelsen av disse Generelle vilkårene skal reguleres av og tolkes i henhold til norsk lovgivning og skal eksklusivt avgjøres av domstolene i Norge.

13. Lenker

Kreative Superhelter kan lenke til andre nettsteder som ligger utenfor Kreative Superhelters kontroll, og nettsteder utenfor Kreative Superhelters kontroll kan lenke til Nettstedet. Selv om Kreative Superhelter forsøker å sikre at Kreative Superhelter kun lenker til nettsteder som deler Kreative Superhelters forskrifter til personopplysning og sikkerhet ifølge Integritetspolicyen, er Kreative Superhelter ikke ansvarlig for beskyttelse eller taushetsplikt for informasjon eller personopplysninger som Du stiller til rådighet på andre nettsteder. Du bør utvise forsiktighet og lese personopplysningsforskriftene for det aktuelle Nettstedet.

Disse vilkårene er fastsatt av Kreative Superhelter DA 04.05.2023

bottom of page